Zadzwoń do nas:
+ 48 889 446 899
30.11.2022
Sprawdź opłaty u notariusza…

Koszty notarialne… 

 

To pytanie, które najczęściej pojawia się na prezentacjach domów, mieszkań, działek. Zazwyczaj Klienci nie wiedzą co dokładnie kryje się szczegółowo pod tym pojęciem i co wchodzi w ich skład. Każda jedna transakcja może mieć inną wysokość tych opłat. Są jednak pewne stałe opłaty które przy sprzedaży nieruchomości występują zawsze.

 

Kto płaci?

 

Tak… To najczęściej zadawane pytanie przez Klientów. W Internecie aż roi się od tego typu zapytań. No cóż… Nie ma żadnego zapisu prawnego regulującego tę kwestię…Przyjęło się natomiast że ,,koszty notarialne płacą Kupujący. Ich wysokość uzależniona jest od rodzaju dokumentu tzn. czy jest to darowizna czy może sprzedaż (czy środki pochodzą z kredytu hipotecznego czy to środki własne) czy np. poświadczenie dziedziczenia. Oczywiście wysokość kosztów również zależy od wartości przedmiotu transakcji.

 


 

Opłaty u notariusza…

 

 

Notariusz oprócz swojego wynagrodzenia (taksy notarialnej) jako płatnik pobiera również:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC),

  • opłaty sądowe,

  • opłaty za wypis aktu notarialnego.

 

PODATEK PCC…

 

Przy sprzedaży należy opłacić podatek PCC. Co to takiego?

PCC to podatek od czynności cywilnoprawnych. Kiedy kupujemy nieruchomość z rynku wtórnego musimy się liczyć z tym, że taki podatek należy zapłacić u notariusza. Wysokość tego podatku wynosi 2% od ceny transakcyjnej i pobiera go notariusz jako jego płatnik i odprowadza go do właściwego Urzędu Skarbowego.

Nie zapłacimy podatku PCC jedynie kupując nieruchomość z rynku pierwotnego – czyli np. mieszkania od dewelopera.

 

OPŁATY  SĄDOWE…

 

Oprócz wynagrodzenia notariusza, jak i podatku należy również opłacić opłaty sadowe. Opłaty te są ściśle powiązane  czynnościami, jakie wykonuje notariusz przy danej transakcji. Przykładowymi opłatami sądowymi są:

– wpis prawa własności,

– wpis hipoteki do księgi wieczystej,

– założenie nowej księgi wieczystej,

– wpis prawa służebności,

– wpis prawa dożywocia,

– ustanowienie hipoteki,

– wykreślenie jakiegokolwiek wpisu (hipoteka, służebność, własność),

– itd.…

Koszty opłat sądowych oscylują w granicach od 60-200 zł za każdy z wpisów.

 

 

OPŁATY ZA WYPIS AKTU NOTARIALNEGO…

 

Oprócz wynagrodzenia notariusza, opłat sądowych i podatku PCC jest również opłata za wypisy aktu notarialnego. Należy pamiętać, że oryginał aktu notarialnego jest przechowywany w kancelarii notarialnej. Natomiast wypisy aktu notarialnego są wydawane: stronom transakcji – np. Kupującemu i Sprzedającemu jak i również takim instytucjom jak: urzędy gminy, urzędy miasta, starostwa, spółdzielnie mieszkaniowe, urząd skarbowy, sąd. Za każdy z wypisów płacimy również osobną kwotę.

 

 

 

PRZY SPRZEDAŻY/ZAKUPIE JAKA TAKSA NOTARIALNA?


Taksa notarialna to inaczej wynagrodzenie notariusza. Górna granica taksy notarialnej została przedstawiona w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku. Tam w rozdziale 1 § 3 opisane są dokładne maksymalne stawki od wartości nieruchomości.

 

Przedstawia się to następująco, jeśli chodzi o maksymalną stawkę:

* Opracowanie własne – na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

 

Powyżej przedstawiono, co wchodzi w skład opłat notarialnych, oraz jak ustawa reguluje wynagrodzenie notariusza. Jak widzimy w rozporządzeniu Ministra mamy tylko zaznaczoną górną granicę taksy notarialnej, zatem każdy notariusz wysokość swojej stawki ustala sam. Często biura pośrednictwa sprzedaży mają swoje ,,zaufane” kancelarie notarialne, w których nie rzadko Klienci mogą liczyć na preferencyjne stawki.

Oczywiście zgodnie z niepisaną zasadą – Kupujący płaci koszty notarialne, tak więc też zwykle to Kupujący wybiera kancelarię notarialną w której podpisuje się umowę. Cieszy nas fakt, że bardzo często dostajemy pełne zaufanie od naszych klientów Kupujących i w ich imieniu wybieramy kancelarię – do której mamy zaufanie, a klient Kupujący uzyskuje dzięki temu oszczędności w postaci NIŻSZYCH KOSZTÓW NOTARIALNYCH.

 

 

 

O mnie

Chcę sprzedać

Chcę kupić

Zadzwoń do mnie

chętnie odpowiem na Twoje pytania

889 446 899

k.driwa@driwanieruchomosci.pl

Biuro

698 455 407

driwanieruchomosci@gmail.com
Copyright ©2024 Krystian Driwa Nieruchomości | Klauzula informacyjna