Zadzwoń do nas:
+ 48 889 446 899
24.03.2023
Od 28 kwietnia 2023 wymóg posiadania świadectwa…

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa zapotrzebowanie na energię niezbędną do użytkowania budynku. Oznacza to energię potrzebną do ogrzania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody, chłodzenia i oświetlania. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie można określić średnie roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym oszacować koszty utrzymania budynku.

Wchodzące 28 kwietnia 2023 w życie przepisy ustawy z dnia 7 października 2022 w sprawie zmiany ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i ustawy ustanawiają m.in. wymóg posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości. Tak więc od tej daty dokument ten jest niezbędny do wykonania umowy sprzedaży np. mieszkania czy domu.

 

Kiedy ten dokument jest wymagany?

 

Świadectwo trzeba przekazać nabywcy lub najemcy, gdy budynek, część budynku lub lokal będzie:

– zbywany na podstawie umowy sprzedaży,

– zbywany na podstawie umowy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

– wynajęty.

Do tej pory świadectwo charakterystyki energetycznej przekazywało się w formie papierowej, a w wyniku nowelizacji przepisów (od 28 kwietnia 2023 r.), świadectwo będzie można otrzymać w formie papierowej lub  elektronicznej.

Przekazania świadectwa zostanie odnotowane w akcie notarialnym, jednak w przypadku nie przekazania dokumentu, grozi kara grzywny.

 

Kto nie musi mieć świadectwa energetycznego?

Co do zasady świadectwo charakterystyki energetycznej nie jest wymagane, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) na własny użytek, tj. nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

 

Ważność świadectwa

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez 10 lat, a świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowają ważność. Świadectwo straci ważność, jeżeli zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub części budynku (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

 

Koszt

Zrobiliśmy małe rozeznanie i udało nam się ustalić że koszt wystawienia świadectwa charakterystyki energetycznej (w okolicy naszych Kaszub) to koszt od 400 do 1000 złotych w zależności od rodzaju nieruchomości.

 

 

Należy zatem pamiętać, że od dnia 28 kwietnia 2023 roku – do sprzedaży domu czy mieszkania niezbędne będzie dostarczenie do kancelarii notarialnej Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

 

O mnie

Chcę sprzedać

Chcę kupić

Zadzwoń do mnie

chętnie odpowiem na Twoje pytania

889 446 899

k.driwa@driwanieruchomosci.pl

Biuro

698 455 407

driwanieruchomosci@gmail.com
Copyright ©2024 Krystian Driwa Nieruchomości | Klauzula informacyjna