Zadzwoń do nas:
+ 48 889 446 899
24.02.2023
Wszystko zależne jest od tego, jaki konkretnie obszar ziemi rolnej nas interesuje…

Dzisiaj chciałbym przybliżyć jak wygląda zakup ziemi rolnej w 2023 roku.

Wszystko zależne jest od tego, jaki konkretnie obszar ziemi rolnej nas interesuje. Zupełnie inne procedury zakupu występują w przypadku ziemi rolnej o obszarze do 3000 mkw., od 3000 mkw. do 1 hektara oraz powyżej 1 hektara.

 

Kiedy działka gruntu podlega pod ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych?

Pojęcie ziemi rolnej reguluje ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Akt prawny wymienia aż 10 gruntów, które są gruntami rolnymi. W ustawie wymieniona takie grunty jak na przykład:

  •  wpisane do ewidencji gruntów jako użytki rolne,
  •  grunty znajdujące się pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie produkcji rolniczej […]

 

Gdy przymierzamy się do zakupi ziemi rolnej, a nie jesteśmy rolnikami należy przyjrzeć się, jakie procedury czekają nas przed zakupem. Tak jak już wcześniej wspomniałem zakup ziemi rolnej jest inny w przypadku ziemi o powierzchni do 0,3 ha, do 1 ha oraz powyżej 1 ha.

 

Do 0,3 ha…(3000 mkw.)

Zakup działki rolnej w momencie, gdy jest on mniejsza niż 0,3 ha jest bardzo prosty, gdyż nie wymaga on żadnych szczególnych pozwoleń czy warunków. Nabyć taki grunt może każdy – a procedura zakupu jest dokładnie taka sama jak w przypadku zakupu ,,zwykłej” działki gruntu.

 Zakup ziemi od 0,3 hektara do 1 hektara…

 Gdy chcemy zakupić ziemię rolną, której powierzchnia jest większa niż 3000 mkw., ale nie przekracza 1 hektara – musimy najpierw zapoznać się z procedurami, jakie nakłada na nas ustawa.

W momencie, gdy ziemia, którą chcemy nabyć jest dzierżawiona, to DZIERŻAWCA MA PRAWO PIERWOKUPU!

Ale…

Ma on prawo pierwokupu w momencie, gdy spełnia poniższe kryteria:

  • jest rolnikiem indywidualnym w myśl ustawy UKUR,
  • dzierżawi ziemie ponad 3 lata.

Kim jest rolnik indywidualny?

Zgodnie z Ustawą o Kształtowaniu Ustroju Rolnego rolnikiem indywidualnym jest osoba, która:

  • jest właścicielem, dzierżawcą, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia nie może przekraczać 300 ha,
  • musi posiadać kwalifikacje rolnicze,
  • musi mieszkać co najmniej 5 lat w gminie w której chce nabyć ziemię lub gminie sąsiedniej,
  • musi prowadzić od 5 lat gospodarstwo rolne osobiście!

Kiedy dzierżawca nie będzie zainteresowany zakupem ziemi, lub też ziemia nie była dzierżawiona prawo pierwokupu przysługuje Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, który nabywa nieruchomość na rzecz Skarbu Państwa.

Aby doszło do podpisania umowy sprzedaży w pierwszej kolejności trzeba:

  • podpisać umowę warunkową sprzedaży, która wysyłana jest do danego oddziału KOWR-u,
  • następnie czekać 30 dni na decyzję KOWR-u czy ten skorzysta z prawa pierwokupu danej ziemi na warunkach zawartej w umowie warunkowej sprzedaży.

Jeśli KOWR nie skorzysta z prawa pierwokupu – po 30 dniach udajemy się do notariusza na podpisanie Umowy Końcowej ze Sprzedającym.

 

 

WAŻNE!

Należy pamiętać, że kupując ziemię rolną przez okres 5 lat NIE MOŻEMY JEJ SPRZEDAĆ ANI ODDAĆ W POSIADANIE NIKOMU INNEMU!

 

 Zakup ziemi powyżej 1 hektara…

Osoba będąca rolnikiem indywidualnym w myśl ustawy ma tutaj nieskomplikowaną procedurę, gdyż może po prostu umówić się do notariusza i podpisać umowę.

Zupełnie inaczej jest w przypadku osoby, która nie jest rolnikiem, a chce nabyć taką ziemię. W taki wypadku należy uzyskać ZGODĘ DYREKTORA KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA.

 

UWAGA!

Aby uzyskać zgodę na zakup ziemi należy zobowiązać się do tego, że na nabytym gruncie będzie prowadzona działalność rolna.

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wyda pozwolenie na zakup ziemi, jeśli osoba Kupująca zagwarantuje, że przez 5 lat od dnia nabycia ziemi będzie prowadzić gospodarstwo rolne na zakupionej nieruchomości.

Jak sami widzimy zakup ziemi rolnej jest uzależniony od tego jaką powierzchnię ziemi chcemy nabyć.

O mnie

Chcę sprzedać

Chcę kupić

Zadzwoń do mnie

chętnie odpowiem na Twoje pytania

889 446 899

k.driwa@driwanieruchomosci.pl

Biuro

698 455 407

driwanieruchomosci@gmail.com
Copyright ©2024 Krystian Driwa Nieruchomości | Klauzula informacyjna